EmigrationWeb Norway
 
Book Party - "America-America Letters"
9. september 2001

NAHA-Norge inviterte lørdag til Book Party i forbindelse med utgivelsen av America-America Letters: A Norwegian-American Family Correspondence i Nordmanns-Forbundets lokaler i Oslo. Bjørn Gunnar Østgård, som har samlet materialet og Odd S. Lovoll, som har vært redaktør for boken var begge tilstede.


Dina Tolfsby, leder for Norsk-amerikansk samling på Nasjonalbiblioteket og President i NAHA Norge (The Norwegian-American Historical Association), ønsket alle hjertlig velkomne til Book Party for America-America Letters. Hun gratulerte Bjørn Gunnar Østgård og Odd S. Lovoll med den 96. boken i NAHA's publikasjonsprogram.  Dette Book Party skulle opprinnelig vært arrangert 15. august i NAHA's lokaler i Northfield, Minnesota, men ettersom Bjørn Gunnar Østgård ikke kunne være tilstede og begge ville være i Norge nå, ble arrangementet flyttet til Nordmanns-Forbundets lokaler i Oslo.

Odd S. LovollOdd S. Lovoll gratulerte Bjørn Gunnar Østgård med boka og også alle som hadde vært involvert i utgivelsen. Han hadde også  med hilsninger fra USA og inviterte Østgård til nytt Book Party i Northfield 17. november. Lovoll berømmet Østgård for det arbeidet han nedla ved hovedkontoret til NAHA i Northfield og det gode samarbeidet. Østgård tilbrakte ett år, 97-98, i USA med å samle materialet.

 

Bjørn Gunnar ØstgårdBjørn Gunnar Østgård takket for samarbeidet og også for oppholdet i USA. Østgård fortalte om boka og hvordan den var inndelt. America-America Letters er private brev som immigrantene sendte til hverandre i Nord-Amerika og brev som ble sent til Norsk-Amerikanske aviser for kommunisere med leserne. Brevene beskriver ikke bare fremgang, men også mange bekymringer og vanskelighetene som immigrantene møtet i det amerikanske samfunn. I denne boken er det den private familiekorrespondansen til Aaker familien som i hovedsak er plukket fra NAHA's arkiver og etterkommerne til Knut Saavesen Aaker og hans kone Mari Larsdatter Hægtvedt, som emigrerte fra Øvre Telemark i 1845. Korrespondansen begynner i 1847 og slutter i 1894 og dekker således en dramatisk periode i Amerikansk historie. Brevene varierer fra dypt personlige, til utvikling og erfaringer for de forskjellige familiemedlemmene.
Østgård er født i Valdres hvor han har tilbragt mesteparten av sitt liv. Han er slektsforsker og historiker og sitter i styret for Valdres folkemuseum. For øyeblikket skriver han gårds- og slektshistorie for nord Aurdal i Valdres.

 Fra venstre: Bjørn Gunnar Østgård, Dina Tolfsby og Odd S. Lovoll 

 

 
Fra venstre: Bjørn Gunnar Østgård, Dina Tolfsby og Odd S. Lovoll

Tekst og foto: Knut Morten Bjørnsrud