EmigrationWeb Norway
 
Brukerservice og Tilbakemelding
8. juni 2001

Hvis dere oppdager feil, eller har forslag til forbedringer av databasen vil vi gjerne at dere sender oss melding om dette på epost til adressen:
                             tom.steinar.lynaas@numedalsnett.no

Dere vil finne en oversikt over mottatt spørsmål og tilhørende svar under linken "Spørsmål og svar" i venstre marg.
Kanskje finner dere et svar på deres problem i denne samlingen.