EmigrationWeb Norway
 
Design og historikk
8. juni 2001
  • Designet på nettstedet er laget av itworks as, med innspill fra LiNK.
  • Databasen er implementert av Itum as.
  • Numedalsnett AS er eier og operatør av nettstedet og de tekniske løsningene. Numedalsnett AS har evig bruksrett til innholdet, men eiendomsretten til innholdet i databasen forblir hos den som har lagt det inn, eller stillt det til rådighet.

    Nettstedet er laget på bakgrunn av ønsker fra lokalhistorikere i Numedal og Hallingdal som lagde den initielle spesifikasjonen for nettstedet. Emigration Web Norway ble så et prosjekt innen LiNK-prosjektet, og Numedalsnett AS overtok prosjektlederansvaret for nettstedet under forprosjektfasen fra Numedalsutvikling BA som var prosjektansvarlige. Numedalsnett AS spesifiserte videreutviklingen av databasen, i samarbeid med loaklhistorikerne, og Itum as implementerte videreutviklingen.