EmigrationWeb Norway
 
Her er Emigration Web Norway !
4. oktober 2000

Det du ser her er Emigration Web Norway, Numedal and Hallingdal som er et nettsted for utvandringen fra Numedal og Hallingdal. Nettstedet er fortsatt i for-prosjektfasen, og derfor virker ikke alle funksjonene enda, men disse vil implementeres etter hvert.
Mengden data som ligger i databasen er også noe begrenset nå, men dette bedres i hovedprosjektet som er planlagt startet senere i høst.

Mer om konseptet nedenfor:

Vårt konsept er unikt på mange punkter:
(Punkter som er laget for å beskrive vårt konsept og hvorfor Utvandringssenteret i Stavanger og vår "Utvandringsweb" ikke er konkurrenter, men naturlige samarbeidspartnere som utfyller og er avhengige av hverandre)

1. Oversiktene/listene er bare en brøkdel av det historiske materialet som finnes - vi setter sammen data fra mange kilder.
For det første bruker vi fagfolk, dvs. våre egne bygdebokforfattere og lokalhistorikere i samarbeid med historikere/forskere ved universiteter og høyskoler i Norge og USA til å granske både de mange listene som finnes - og ikke minst annen dokumentasjon for å lage levende, helhetlige, historiske beskrivelser av hva som virkelig skjedde med de som utvandret.
 
Lister/oversikter, slik man har tilrettelagt på internett fra utvandringssenteret i Stavanger, forteller bare hvem som utvandret. Dette er bare en brøkdel av det tilgjenglige historiske materialet. Disse, og tilsvarende lister er tilgjengelige mange steder (og har vært det lenge, men ikke samlet).
 
Mange starter sin slektsgranskning ved å gå inn på slike lister, men så vil de finne ut mer: Hvor slo de seg ned, hvem dro videre f.eks. til gullrusjet i California, hvem deltok i den amerkanske borgerkrigen, hvem gjorde store bragder og har fått navn i amerikansk historie, hvem er etterkommerne i dag, hvem reiste tilbake til Norge osv., osv.
 
Mange enkeltpersoner og familier har samlet et bredt historisk materiale tidligere - særlig for egen slekt, eller når det gjelder spesielt kjente personer. Lite av dette er blitt samlet, lagret elektronisk og gjort tilgjengelig via internett. Det gjør vi når det gjelder hele Nordre Buskerud. På denne måten vil vi ved vår utvandringsweb skape en unik kvalitet som ingen andre har.
 
Det at utvandringssenteret i Stavanger har sin database som blir hyppig besøkt, er ingen trussel mot vårt prosjekt, men en stor fordel. Det trekker amerikanernes interesse til Norge og det vi kan kalle en "oversiktsportal". Derfra vil svært mange  ønske å gå videre for å finne ut mer. På det området vil vår utvandringsweb være først ute med unik kvalitet og bli trendsettende for hvordan man skal sette sammen data fra mange kilder.
 
2. Vi engasjerer enkeltpersoner, skoleklasser, fagfolk, slekter og foreninger i samarbeid/felles innsats.
Det finnes et enormt historisk material hjemme hos folk, slekter og foreninger i Norge og USA som ingen fagfolk og offisielle instanser har maktet å få tak i tidligere. Familiene sitter med hundrevis av amerikabrev, slektstrær og samlede beretninger. Ofte er mye kunnskap også overlevert muntlig og finnes bare i folks hoder (hos den eldre genereasjon som vil være borte om 10-20 år). Vår utvandringsweb er unik fordi vi legger opp til at folk i Norge og USA på en svært enkel måte kan legge inn det de har av dokumentasjon og skrive ned det de har i eget hode og publisere det på den åpne delen av utvandringswebben. Vi legger samtidig opp til samarbeid/dialog mellom fagfolk og lekfolk. Vi legger opp til elektronisk prosjektsamarbeid mellom enkeltpersoner, foreninger, skoleklasser og forskere på begge sider av havet. På den måten kommer vi til å sikre og samle svært mye historisk materiale som ellers aldri ville blitt samlet og sannsynligvis gått tapt. Dette materialet blir en rikdom/ressurs for nåværende og fremtidige historikere/forskere. Vi engasjerer med andre ord folk flest - og det gir en unik kvalitet på vår utvandringsweb som ingen andre har. Vi er først ute, vil få mye oppmerksomhet og danne "skole" for hvordan dette kan gjøres.
 
3. Vi baserer løsningen på fagkunnskap om nettverkssamhandling - skaper kunnskapsformidling gjennom dialog og samhandling - og bygger broer på tvers av grupper, generasjoner og land.
Vårt konsept er unikt fordi vi kommer til å skape dialog og samarbeid på tvers av grenser som tidligere har vært ganske ugjennomtrengelige. Dette gir en samarbeidsbasert og engasjerende form for kunnskapsoverføring. Det gir også forskere/fagfolk en mulighet til å formidle forskning/fagkunnskap som mange tidligere har etterlyst. F.eks. vil skoleklasser kunne jobbe med prosjektoppgaver, legge de ut på utvandringswebben og trekke inn våre bygdebokforfattere og andre fagfolk og få råd og veiledning. Skoleklasser og ungdom på begge sider av Atlanteren vil diskutere og samarbeide. De unge vil trekke inn sine foreldre og besteforeldre for å få kunnskap om egen slekt ut av "hodene" deres og over på web (dette har blitt meget utbredt i USA, har skapt brobygging mellom generesjonene og gitt mange eldre kunnskaper om internett).