EmigrationWeb Norway
 
Dørene åpner seg for Emigration Web Norway
4. februar 2001

Formålet med turen til USA var å bygge videre på kontaktnettet, samt se på organiseringen og finansieringen av prosjektet. Utvandringsprosjektet ble tatt imot med åpne armer. Det er et stort behov for verktøyet og nettstedet også i USA.  

 

Lars Fure, UD 
Lars Fure, Consul - The Norwegian Information Service in the United States

 Vi har hatt møter med UD i New York. I Minneapolis møtte vi representanter for Sons of Norway, Bygdelagenes Fellesråd, Norges Generalkonsul og Norwegian-American Historical Assosiation ved St. Olaf. Til slutt var vi hos Vesterheim Genealogical Center i Madison.

Sons of Norway
Hos Sons of Norway møtte vi:Liv Dahl - Heritage Programs, Manager og Sons of Norway Foundation, Adm. Dir. Joanne A. Simons - Director, Fraternal & Communications og Erik Evans - Communications Assistant

 Det var meget nyttige møter hvor vi fikk gått igjennom prosjektet og  fikk mange nyttige innspill om hvordan vi kan jobbe videre. Alle er veldig positive til prosjektet og bekreftet inntrykket fra Norsk Høstfest i Minot om at det er et stort behov for nettstedet.

Bygdelagenes Fellesråd
Noen av deltagerne på presentasjonen i Minneapolis for Bygdelagenes Fellesråd, fra venstre: Arnold H. Ness - Telelag, Betty Strand, Lee Rokke - Sigdalslag, Marilyn D. Somdahl - President Bygdelagenes Fellesråd, Janet Frye - Telelag, Marilyn Sorensen - Vicepresident Bygdelagenes Fellesråd samt Gudbrandsdal Lag og Ringerike Drammen districts Lag, Oscar Lund - treasurer Fellesrådet


Vi har kommet lengst med hvordan historikere/slektsforskere i kommuner kan jobbe sammen med det enkelte Bygdelag i Nord Amerika.

Konsulatet Minneapolis
Fra venstre: Ole Øveraas, Consul of Norway og Ulf S.H. Christiansen, Consul General of Norway

Redaktørfunksjonen er ikke endelig plassert og heller ikke hvilke college og universiteter som vi begynner med i forbindelse med undervisning- og skoleprosjekter. Men brikkene begynner å falle på plass. Når det gjelder finansieringen av prosjektet har vi også fått flere kontakter og jobber nå mer konkret.

Norwegian-American Historical Association
Fra Norwegian-American Historical Association (NAHA) møtte vi f
ra venstre: Kim Holland og Forrest Brown

 Målet er å ha på plass en prosjektplan i løpet av mars/april. Innen denne tid må også samarbeids- og finansieringsmodell være klar.

Vesterheim personnel
På Vesterheim Genealogical Center and Naeseth Library møtte vi fra
venstre: Blaine Hedberg, Lorraine Hawkinson, Karen Fretheim, Carol Culbertson
 

Tekst og foto: Knut Morten Bjørnsrud