EmigrationWeb Norway
 
Velkommen til Emigration Web Norway, interaktiv informasjonsbase for utvandringshistorie
1. november 2000

Emigration Web Norway er en interaktiv informasjonsbase om utvandrerne og deres etterkommere. Databasen er under oppbygging og er avhengig av medvirkninge fra interesserte brukere. Du kan registrere  basisinformasjon om utvandrerne og deres etterkommere, du kan kopiere inn bakgrunnsinformasjon, du kan søke etter utvandrere og ta utskrifter. Emigration Web Norway er et aktivt møtested for alle som er interessert i og arbeider med utvandringshistorie.