EmigrationWeb Norway
 
Dalingen - Ein villmann frå Hol
4. oktober 2000

Av Knut Medhus.

Eldre folk i Hol kan enno fortelja mykje om Dalingen, soga om han har gått frå generasjon til generasjon i Holsbygda. Men munnleg overlevering er ikkje så vanleg som før, så eg har her samla så mykje eg har fått tak i av soga om denne karen slik at den kan forteljast vidare for nye generasjonar.

Les hele historien her