EmigrationWeb Norway
 
Brukerveiledning for Utvandringsdatabasen
4. oktober 2000

Dette er første utgave av brukerveiledningen for innlegging og søking i Utvandringsdatabasen på Emigration Web Norway. Merk at nettstedet er laget slik at alle kan legge inn data og ekstra informasjon, som for eksempel Amerikabrev og bilder i databasen.

Brukerveiledningen forklarer hvordan du legger inn data og bakgrunnsdata for utvandrere fra Numedal og Hallingdal. Den er bygget opp ved hjelp av de skjermbildene du møter når du skal legge inn, søke etter eller godkjenne data, og det er vist eksempler på utfylling og resultat hele veien.

Vi ønsker at databasen på Emigration Web Norway skal holde høy kvalitet og være så korrekt som mulig, slik at de som bruker disse dataene ikke skal behøve å sjekke dem ytterligere. Derfor vil ikke de dataene og den ekstra informasjonen du legger inn i databasen synliggjøres for andre før dette er godkjent. Godkjenningen foretas av en person innen hver kommune som har særskilte kunnskaper om de som utvandret, og han/hun vil få listet opp alle forslag til personer og ekstra informasjon som legges inn.

Dersom dere finner feil eller har forslag til forbedringer, både i brukerveiledningen eller i databasen på dette nettstedet, vil vi gjerne ha tilbakemelding om dette. Den enkleste måten å gi tilbakemelding på er ved å sende en e-post til følgende adresse : tom.steinar.lynaas@numedalsnett.no

Selve dokumentet kan du laste ned herfra.