EmigrationWeb Norway
 
Definisjoner av feltene i databasen
3. oktober 2000

Kåre Olav Solhjell har utarbeidet et  dokument som definerer hva som menes med de forskjellige feltene i databasen og hvordan de skal fylles ut.

Dokumentet er først og fremst laget for de som legger data inn i databasen slik at alle feltene fylles ut på en konsistent måte. Det er selvfølgelig også nyttig for de som henter informasjon ut fra databasen å vite hva som er ment med den informasjonen som kommer i de forskjellige feltene.

Selve dokumentet kan du laste ned herfra.