EmigrationWeb Norway
 
Det nærmer seg avreise til Minot
3. oktober 2000

Søndag 8.oktober reiser 16 personer fra Numedal og Hallingdal med de 3 Numedalsordførerne i spissen til Norsk Høstfest i Minot, ND, for å  lansere nettstedet i USA. Lanseringen i Norge vil være på Bygdedagene i Uvdal i Numedal lørdag 7.oktober.

Vi har i første omgang konsentrert oss om utvandringen fra Numedal og Hallingdal, men ønsker å favne over et større område i hovedprosjektet.

I USA ønsker vi å knytte viktige kontakter med tanke på videre satsing og samarbeid i et hovedprosjekt. På Norsk Høstfest vil vi ha to stand i Reykjavik Hall, en liten sammen med Norges Turist Råd og en større som er vår egen.

Til USA reiser følgende personer (kort presentasjon/roller)

Henry Tangen Andersen - ordfører i Flesberg Flesberg
Liv Jorunn Frogner - ordfører i Rollag
Sigurd Frogner (Liv Jorunn's mann og felespiller)
Nils Peter Undebakke - ordfører i Nore og Uvdal
Anne Grethe Nørstebø (Nils Peter's hustru)
Kåre Olav Solhjell - historiker og prosjektmedlem, Emigration Web Norway
Aud Eidal Berg - Hallingdal Folkemuseum
Ole Jørn Solberg - journalist og video produsent
Kåre Sønsterud - historiker
Even Tråen - historiker og felespiller
Kari Huseby - medforfatter av ny bok - Kulturarv til ettertanke.
Reidun Minnesjord - prosjektmedlem, Emigration Web Norway
Ivar Knai - prosjektmedlem, Emigration Web Norway
Rigmor Knai (Ivar's hustru)
Aud Åshild Bjørnsrud - ansvarlig for stand og reisen til Minot.
Knut Morten Bjørnsrud - prosjektleder, Emigration Web Norway.


Det som skiller det nye nettstedet fra andre nettsteder om utvandring er;

·         Attraktivt, tospråklig, dynamisk og brukervennlig grensesnitt

·         Fokus på den enkelte persons historie

·         Tilgang til et unikt og nyutviklet publiseringsverktøy

·         En database som er kvalitetssikret av faghistorikere, og hvor dataene er organisert på en måte som er enkelt søkbar

·         Databasen gjør det enkelt for etterkommere av utvandrere å drive egen slektsforskning

·         Bruk av det nye publiseringsverktøyet gjør det mulig å supplere med verdifull personlig informasjon om utvandrerne og derigjennom bygge en mer utfyllende livshistorie

·         Databasen er åpen for alle til å legge inn sitt eget historiske materiale om de som utvandret

·         Bruk av multimedia for å gi en mer levende beskrivelse av utvandringen

·         Bruke internetts muligheter for å oppnå kontakt med yngre generasjoner, f eks til bruk i skole og undervisning