EmigrationWeb Norway
 
Emigration Web Norway
3. oktober 2000

Emigration Web Norway er en utvandringsweb hvor hovedfokusen er på den enkelte utvandrer.

Nettstedet inneholder både en nyhetsseksjon hvor brukerne finner historier om utvandringen generelt, og om enkelte utvandrere spesielt. Videre finner de tips om hvordan forfedrene i Norge kan spores opp, og linker til andre nyttige steder ifb. utvandringshistorien.
I tillegg inneholder nettstedet en avansert database hvor brukerne både kan søke etter informasjon om utvandrere, og selv legge inn informasjon om personene i databasen slik at man etterhvert får en mini-biografi om den enkelte utvandrer.
Nettstedet er laget med tanke på interaktivitet og nytteverdi for brukerne, spesielt med tanke på å skape kontakt mellom nålevende generasjoner. Derfor inkluderer databasen felter med data for kontaktpersoner og bidragsytere for innhold slik at andre lett kan komme i kontakt med disse.

Nettstedet inneholder dessuten en aktivitetskalender hvor alle kan legge inn aktiviteter/møter/treff osv slik at det kan bli ett sted som samler all aktivitetsinformasjon.