EmigrationWeb Norway
 
Brukerveiledning for Godkjennere
3. oktober 2000

Dette er første utgave av brukerveiledningen for innlegging, søking og godkjenning av data og bakgrunnsdata, som for eksempel Amerikabrev og bilder, for Utvandringsdatabasen på Emigration Web Norway.

Brukerveiledningen inneholder veiledning for de spesielle funksjonene som Godkjennerne skal bruke for å godkjenne data eller bakgrunnsinformasjon om utvandrerne fra Numedal og Hallingdal. Det er en godkjenner for hver kommune i Numedal og Hallingdal. I tillegg til veiledning i forbindelse med godkjenningsfunksjonen inneholder denne veiledningen også forklaring på bruk i den åpne delen av databasen hvor man ikke trenger brukernavn og passord. Dette er gjort for at godkjennerne skal kunne gi råd dersom det er noen som har spørsmål i forbindelse med bruk i den åpne delen av databasen som foretrekker å stille disse spørsmålene lokalt.

Brukerveiledningen er bygget opp ved hjelp av de skjermbildene dere møter når dere skal legge inn , søke etter eller godkjenne data, og det er vist eksempler på utfylling og resultat hele veien.

Dersom dere finner feil eller har forslag til forbedringer, både i brukerveiledningen eller i databasen på dette nettstedet vil vi gjerne ha tilbakemelding om dette. Den enkleste måten å gi tilbakemelding på er ved å sende en e-post til følgende adresse : tom.steinar.lynaas@numedalsnett.no

Selve dokumentet kan du laste ned herfra.