EmigrationWeb Norway
 
Film fra USA
11. oktober 2000

For å se disse videoklippene må du ha lastet ned en Realplayer (gratis- se enkel bruksanvisning)

Intervervju med Knut Morten Bjørnsrud dagen før avreise.

ISDN:  Klargjøring av standen på 'Norsk høstfest'  
Modem: Klargjøring av stand på 'Norsk høstfest'.

ISDN:  En liten oversikt over Minot by.

ISDN:  Folk strømmer på i buss, bil eller limosin.

ISDN:  En liten sightseeing med bil i boligområdene rundt Minot.

ISDN:  Ordførerdans 
Modem:  Ordførerdans 

ISDN:  Hovedoppslag på amerikansk TV - KXMC ( dårlig Tv-kvalitet ) 

ISDN:  Et besøk på standen vår på Norsk høstfest, - fredag 13

ISDN:  Konserter og folk som stiller seg opp i gangen og spiller hele dagen.