EmigrationWeb Norway
 
Et unikt nettsted !
3. oktober 2000

Et unikt nettsted ! 

Brukervennlig grensesnitt

Fokus på den enkelte persons historie

Tilgang til et unikt publiseringsverktøy

Database som er kvalitetssikret av faghistorikere

Verktøy for å drive egen slektsforskning

Supplerende informasjon om utvandrerne

Alle kan legge inn sitt eget historiske materiale

Bruk av multimedia for levende beskrivelser

Utnytte internett for å oppnå kontakt med yngre generasjoner, f eks til bruk i skole og undervisning