EmigrationWeb Norway
 
Tolv tusen hallingar til Amerika
1. september 2000

Kåre Olav Solhjell:

Året 1900 var høgsesong for amerikabrev. Det året hadde mange hallingar fleire nære slektningar i Amerika enn her heime. 
Hallingane begynte å krysse havet i 1837. Dei to første var Erik og Gunnar Gautesøner, som då budde i Tinn. Foreldra deira var Gaute Eriksen og Margit Knutsdotter frå Sveinunggard i Skurdalen.

Les hele historien.