EmigrationWeb Norway
 
Resultat av testing av databasen
1. september 2000

Punktene nedenfor er resultatet fra testkjøring 1.sept 2000 utført av Kåre Olav Solhjell, Reidun Minnesjord, Tom S. Lynås.

Punkter som må forbedres i utvandringsdatabasen

Registreringsskjemaet.

Følgende felt gjøres obligatoriske:

 • Registreringskommune, (dette er et nytt felt, lages som rullegardin med to kolonner, og når riktig kommune er valgt så kommer kommunenr inn i datafeltet (se vedlegg)
 • Fornavn,
 • Farsnavn,
 • Etternavn,
 • Kjønn,
 • Fødselsår,
 • Utreiseår,
 • Utreisekommune.

Øvrige felt i skjemaet skal være valgfrie.

De obligatoriske feltene merkes spesielt slik at disse skiller seg ut (stjerne, annen farge etc).

Kyrkjesokn-feltet skal bytte navn til Prestegjeld (også i de andre skjemaene)

Søkeskjemaet

Når man søker en person kan man ha mange alternativer som treff, f.eks mange som heter Ole Olsen. Derfor må infostrengen som kommer opp inneholde flere felter. Disse feltene er ønsket (i den rekkefølgen de står her).

Individnr - Fornavn %u2013 Farsnavn %u2013 Etternavn %u2013 Fødselsår %u2013 Utreiseår %u2013 Reg.kommune(nr).

Individnr skal framkomme i søkebildet for brukere med brukernavn og passord, dette er ikke nødvendig for %u201Dhvermannsen%u201D (men skader ikke heller hvis det er enklere å lage skjemaene like).

Denne strengen med info skal framkomme overalt hvor kan får opp forslag etter søk, også ifb godkjenning av personer, opplasting av dokumenter, godkjenning av dokumenter og vedlikehold av data.

Godkjenningsskjemaet

Bør innføre et nytt felt (rullegardin) som inneholder navn på de personene som har godkjenningsmyndighet og således den som har har godkjent den personen noen ser på når skjemaet er ferdig utfylt. Dette feltet skal inngå på søkeskjemaet slik at hvis noen har spørsmål eller tilleggsinfo til opplysningene i feltet kan de trykke på navnet til godkjenningspersonen, og dette går automatisk til en e-mail med godkjenningspersonen som mottaker.

Generelt

Korrekturlesning og skjemanavn samles opp og bør korrigeres innen 1.oktober.

Feil i dokumentarkiv

Sletting av dokumenter virker ikke, dokumenter kan velges men når Slette trykkes, så kommer meldingen at ingen dokument er valgt.

Denne funksjonen henger også på kommentaren min i utkastet til brukerveiledning.

Utfordringer

Hvordan sjekke at en person ikke er inne fra før ?

Her tror vi at kombinasjonen kommunenr og individnr vil hjelpe (er også fullstendig skalerbar da vi bruker autoriserte offisielle kommunenr og løpenr i hver kommune).

Inntil videre kan brukerne lage et manuell liste over hvilke individnr som er brukt, og vedlikeholde denne etter hvert som nye individer legges inn. For hovedprosjektet bør man søke en automatiseringsløsning av dette.

Konklusjon

 • Viktig å få utøket infostrengen alle steder der man får alternativer igjen fra et søk.
 • Viktig å korrigere obligatoriske felter i registreringsskjemaet.
 • Viktig å få inn Registreringskommunenr som eget datafelt

Spørsmålene/svarene fra brukerveiledningen innarbeides i endringsspec.

Vi ønsker å få denne opp til et rimelig brukervennlig nivå raskt, fryse funksjonalitet raskt, og så heller lage en versjon 2 med mer/bedre funksjonalitet etter Norsk Høstfest

Vedlegg 1, kommunenr

Kommune

Kommunenr

Flå

0615

Nes

0616

Gol

0617

Hemsedal

0618

Ål

0619

Hol

0620

Flesberg

0631

Rollag

0632

Nore og Uvdal

0633