EmigrationWeb Norway
 
Forklaring/beskrivelse av Utvandringswebbens struktur
1. september 2000

Her finner du en relativt detaljert forklaring og beskrivelse av den strukturen som vi har laget på Utvandringswebben.

Strukturen er en konsekvens av viktige mål og premisser for nettstedet som ble utredet/fastlagt gjennom forstudien (ref. prosjektplanen for forprosjektet).

Les forklaring/beskrivelse