EmigrationWeb Norway
 
Utvandringssenteret i Stavanger
13. juli 2000

I Stavanger er det et stort utvandringssenter med Hans Storhaug som direktør. En nasjonal database med opplysninger om utvandrede nordmenn er nylig åpnet på nettet.

Databasen har over 800 000 navn.
Sjekk følgende nettsteder:
http://www.hist.uib.no/arkivverket/dnu.htm
http://www.utvandrersenteret.no/
http://www.utvandrersenteret.no/genealogy.cfm
http://www.uit.no/hifo/lenker.htm
http://www.kulturnett.no/html/hvorfor_kokte_de_maten_sin_.html
http://www.kulturnett.no/html/lyden_av_norsk_amerika.html
http://www.kulturnett.no/html/sonner_av_nettet.html