EmigrationWeb Norway
 
Brukermanualer
3. oktober 2001

Utvandringsdatabasen på EmigrationWeb Norway er designet med tanke på bruker-vennlighet, og gjør derfor utstrakt bruk av pop-up hjelpevinduer med felt-forklaringer. Her finner du også brukermanualer som går trinn for trinn igjennom hvordan man kan bruke utvandringsdatabasen, og også hvordan man registrerer data i databasen.

Vi har laget to brukermanualer for å bruke Utvandringsdatabasen på nettstedet. Begge manualene er i første utgave, og vil kontinuerlig bli oppdatert og forbedret. Siste revisjon av manualene kan alltid lastes ned fra denne siden.
Hvis du har kommentarer, forslag til forbedringer eller finner feil i manualene, så gi oss tilbakemelding slik at vi kan oppdatere dem til fordel for alle brukere.

Du kan laste ned manualene ved å klikke på linkene nedenfor:

Brukermanual Brukere, rev -

Brukermanual Registrerere, rev - 

Brukermanualen for Brukere er en manual som beskriver bruk av databasen, søking, forklaringer osv. Den er bygget opp rundt de skjermbildene brukeren møter i Utvandringsdatabasen.

Brukermanualen for Registrerere beskriver hvordan alle kan legge inn data i Utvandringsdatabasen, og på denne¨måten gi liv til livshistorien om hver enkelt utvandrer i databasen. Denne manualen er også bygget opp rundt de skjermbildene brukeren møter i Utvandringsdatabasen.